Om förskolan

Ulleråkers förskola ligger i direkt närhet till skog och äng. En stor del av vår verksamhet förläggs utomhus och naturen är ett genomgående inslag i vårt arbetssätt.

På våra gårdar möts barnen av olika stationer med varierande innehåll utifrån säsong och aktuella fokusområden. Det kan vara ateljé, läshörna, vatten, konstruktion, naturutforskande, matematik, rollek mm. Vi använder oss också aktivt av vår "fantasiskog" som erbjuder barnen stora motoriska utmaningar.

 

Uppdaterad: