Avdelningar

Ulleråkers förskola består av fyra avdelningar fördelade på två block. På sitt block ingår barnet i en mindre grupp som utgår ifrån barnets ålder, behov och aktuella projekt.

Våra block

Luvan/Sländan 1-3 åringar

  • Röda gruppen
  • Blå gruppen

Varpen/Nystanet 3-5 åringar

  • Igelkottarna
  • Skelettgruppen
  • Chokladgruppen
1 november 2017