Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Roobina Ghaprilian. Hon nås på telefonnummer 018- 727 63 36.

25 september 2015