Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Jenny Selling och nås på telefonnummer 018- 727 63 36 

25 september 2015